Omdömeslös och moralförvirrad svensk monarki utan högre syfte.
                                           
Kommunikation med och kring Kungliga Hovstaterna
                                                 

 

  Datum Från Till Medium Kopia  
1 2002-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-020312
2 2002-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-020714
3 2003-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-030312
4 2003-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-030714
5 2004-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-040312
6 2004-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-040714
7 2004-08-31 Hovstaterna: Ursula Wohlfahrt JAS brev Hovstaterna-040831
8 2004-09-06 Hovstaterna: Ursula Wohlfahrt JAS brev Hovstaterna-040906
9 2005-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-050312
10 2005-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-050714
11 2005-07-22 Hovstaterna: Anna Hesselbom JAS brev Hovstaterna-050722
12 2006-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-060312
13 2006-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-060714
14 2007-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-070312
15 2007-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-070714
16 2007-09-03 Hovstaterna: Helena Garofalo JAS brev Hovstaterna-070903
17 2007-12-19 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-jul-Victoria-071219
18 2008-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-080312
19 2008-06-22 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-080622
20 2008-07-07 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-080707
21 2008-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-080714
22 2008-09-22 Torsten Ingemar Eliasson e-post TN-brev-Ingemar-Eliasson-080922
23 2008-10-17 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-081017
24 2008-10-21 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-081021
25 2008-10-30 Torsten privat Victoria bifogat kort TN-kort-Victoria-081030
26 2008-10-30 Torsten privat Victoria mp3-spelare TN-rostbrev-Victoria-081030 bifogade-foton
27 2008-10-30 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-081030
28 2008-12-04 Torsten Helena Garofalo e-post TN-brev-Helena-Garofalo-081204
29 2008-12-04 Torsten Säkerhetspolisen e-post TN-brev-Sakerhetspolisen-081204
30 2008-12-04 Katarina A. Torsten sms SMS-Katarina-081204
31 081204-090916 Torsten Katarina A. sms T-sms-till-Katarina-A
32 2008-12-15 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-081215
33 2009-02-14 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-090214
34 2009-03-12 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-namnsdag-Victoria-090312
35 2009-04-22 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-090422
36 2009-06-08 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-090608
37 2009-06-22 Norra Stockholms Psykiatri Torsten KALLELSE Norra-Stockholms-psykiatri-090622
38 2009-06-25 Torsten Media e-post brev-till-media-090625
39 2009-07-07 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-explanation-090707
40 2009-07-14 T via JAS officiellt Victoria brev JAS-brev-fodelsedag-Victoria-090714
41 2009-09-04 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-090904
42 2009-09-09 Torsten PAN / HSAN utredning Sapo-Landsting-samarbete-090909
43 2009-10-30 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-091030
44 2009-11-23 Torsten svenska konungen e-post TN-meddelande-kungen-091123
45 2009-11-30 Torsten privat Victoria brev TN-brev-Victoria-091130
46 2010-08-28 Torsten privat Carl Gustaf e-post TN-brev-CarlGustaf-100828